Den nyfödda valpen

Valpen har fyra primitiva reflexer
Vid födseln är valpens nervsystem fortfarande inte färdigutvecklat. Den har ändå redan ett antal medfödda reflexer som gör att den kan överleva, så kallade primitiva reflexer.

Grävreflexen får valpen att söka efter varma områden av tikens kropp för att kura ihop sig.
Sugreflexen gör att den kan dia.
Bäckenbottenreflexen aktiverar uttömning av urin och avföring (tiken stimulera denna reflex genom att slicka intensivt på valparnas buk och under svansen).
Bärreflexen uppmuntrar valpen att spänna sig när den bärs i nackskinnet.

Valpar föds döva och blinda
Valpen föds med slutna ögonlock, den är också döv.
Med tanke på detta är valpens känsel väl utvecklad.
Genom att känna sig fram lyckas den hitta sin mammas spenar för att dia.
Dessutom har man kunnat visa via ultraljudsundersökning att när man känner på tikens mage under dräktigheten, uppfattar valpen dessa rörelser och flyttar sig efter dem.


Tiken
En tik som väger 25 kg och har fått 6 valpar, producerar 2 liter mjölk per dag under den tredje veckan! Hennes energibehov är tre gånger så stort som vanligt.1 ɑ n n i k ɑ:

skriven

Söt!

Kommentera här: